Page 4 - 《西游记是无为大道》-韩金英著(在线阅读)
P. 4

分案冠首已明题说出了。先悟后行,悟以       通行,行以验悟,知行相需,可以归本合       元神。        4、有转生杀之法,窃造化之道,先天而天       弗违,后天而奉天时,非一切执心着意,       顽空寂灭之事。学者须要不着心猿意马、       幻身肉囊,当从无形无象处,辨出个真实       妙理来。        5、先天虚无之学,非一切后天色相之邪术。


       取真经,即取《西游》之真经。非《西游》       之外,别有真经可取。三五合一,贞下起       元之理。        6、悟空有难找观音,性命之学,全在神明       觉察之功。        7、《西游》三藏喻太极之体,三徒喻五行       之气。三藏收三徒,太极而统五行也;三


       徒归三藏,五行而成太极也。以三徒,喻       外五行之大药,属于先天,非后天有形有


       2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9